بایگانی الکترونیک بایگانی | شرکت هوش مصنوعی رایورز (نرم افزار آرشیو اسناد، نرم افزار مدیریت اسناد، بایگانی الکترونیک، آرشیو اسناد، آرشیو الکترونیکی اسناد، اصول بایگانی الکترونیکی، بایگانی الکترونیکی اسناد، بهترین نرم افزار مدیریت اسناد، دانلود نرم افزار مدیریت اسناد، سامانه آرشیو اسناد، سیستم بایگانی الکترونیکی، نرم افزار آرشیو اسناد رایگان، نرم افزار آرشیو اسناد و مدارک، نرم افزار ارشیو، نرم افزار مدیریت اسناد رایگان، نرم افزار مدیریت مستندات، آرشیو مالی )

document-management-system

سامانه مدیریت اسناد

نوامبر 29, 2017
|
Comments off
|

سامانه مدیریت اسناد (به انگلیسی: Document_management_system) که به نام سیستم مکاتبات یا نرم‌افزار مکاتبات نیز شناخته می‌شود، امکان مدیریت بر گردش مکاتبات را در یکسازمان فراهم می‌نماید. این مکتوبات علاوه بر نامه و مستندات مرسوم سازمانی، شامل موارد جدیدی از جمله فرم‌های پویا، مستندات در گردش سایر نرم‌افزارهای مرتبط، فکس و نامه‌های پست الکترونیکی می‌باشد. معمولاً در سیستم مکاتبات، گستره‌ای از گردش مکتوبات، از مراحل آغازین تولید تا امضا و ارسال الکترونیکی پوشش داده می‌شود.

از خصوصیات مهم سیستم مکاتبات، تسهیل ارتباطات مکتوب سازمان‌هایی با گستردگی جغرافیایی، ارتباط با مخاطبین سازمان از طریق پورتال‌های سازمان و همچنین ارتباط با سایر سازمان‌ها می‌باشد

با یک تعریف کلی، روند مکانیزاسیون سازمان مستلزم زیرساختی برای پوشش گردش یکپارچه مستندات با ماهیت‌های متفاوت می‌باشد. سیستم مکاتبات، با توجه به بهره‌گیری از امکانات گسترده و زیرمجموعه‌های متعدد از یک سو و ارتباط یکپارچه با سایر نرم‌افزارهای مجموعه از سوی دیگر، به‌عنوان زیرساخت اتوماسیون اداری و در نگاهی گسترده‌تر، زیرساخت مکانیزاسیون سازمان مطرح می‌باشد.

طراحی یکپارچه و پشتیبانی از عملیات و مستندات مختلف سازمانی از جمله نامه‌های اداری، فرم‌های پویا، فکس‌ها، نامه‌های پست‌الکترونیک، پیشنویس‌ها، مستندات اداری و مالی و تعاملات شخصی در کنار هم و همچنین امکانات گردش‌کار و&nbsp […]

بیشتر بخوانید