حوزه سرورها

۱) نگهداری و بهبود تجهیزات سخت‌افزاری، نرم افزاری و زیرساخت

ارتباط با شعب سازمان‌ها با پراکندگی جغرافیایی و افزایش میزان کاربران در طول زمان باعث می‌شود تا سازمان نیازهای متفاوتی در سطوح زیرساختی داشته باشند که نتیجه آن‌ نیاز به ارتقاء سخت‌افزاری و یا نرم‌افزاری در سازمان متبوع خواهد شد. کارشناسان شرکت هوش مصنوعی برای ارائه مشاوره جهت دست‌یابی به بهترین راهکارهای ممکن، همواره در کنار سازمان خواهند بود.

۲) ملاحظات امنیتی

تلاش برای حفظ امنیت در هر سیستم نرم‌افزاری، عملیاتی نسبی است که متناسب با شرایط تغییر می‌کند. ارائه راه‌کارهای مناسب و متناسب با وضعیت مطلوب امنیتی در هر سازمان فعالیتی است که از جانب کارشناسان و متخصصان ما انجام می‌شود.

۳) تعامل و یکپارچه‌سازی با دیگر سیستم‌ها

ارتباط بین مجموعه نرم‌افزاری سگال سان با دیگر نرم‌افزارها نیازی است که می‌تواند در هر سازمانی احساس شود. تعامل و همکاری کارشناسان هوش مصنوعی با کارشناسان سازمان‌ها می‌تواند در ارائه راه‌حل‌های مناسب جهت یکپارچه‌سازی نرم‌افزار نتیجه بسیار خوبی به همراه داشته باشد.

۴) افزایش پایداری خدمات

مشاوره در زمینه به‌کارگیری راه‌حل‌های مناسب جهت افزایش پایداری نرم‌افزارها از فعالیت‌هایی است که هوش مصنوعی به مشتریان خود ارائه می‌کند. استفاده از تکنولوژی‌های سخت‌افزاری و استفاده از خدماتی نظیر RAID، SAN و Clustering از جمله راهکارهای قابل ارائه این شرکت به منظور حفظ پایداری سرورها است.